Tag Archives: بخش خصوصی

لزوم بهره گیری حداکثری از جایگاه قانونی تشکل های اقتصادی در پیگیری امور صنفی

تشکل های اقتصادی , بخش خصوصی , اصل چهل و چهارم قانون اساسی , انجمن ‌های صنفی حرفه ای , قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار , قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور , حمایت از کالای ایرانی , لزوم بهره گیری حداکثری از جایگاه قانونی تشکل های اقتصادی در پیگیری امور صنفی

جایگاه قانونی تشکل های اقتصادی در پیگیری امور صنفی یکی از وظایف اصلی تشکل های اقتصادی حمایت گیری  است. حمایت گیری در ادبیات انجمن های کسب و کار  به معنای تلاش برای تأثیر گذاری بر سیاست های دولت به شیوه ای باز و شفاف است. حمایت گیری همچنین بر نمایندگی …

توضیحات بیشتر »

تشکل گرایی ضامن تحقق اقتصاد خصوصی

تشکل گرایی ضامن تحقق اقتصاد خصوصی , اتوماسیون صنعتی

تشکل گرایی ضامن تحقق اقتصاد خصوصی امروز بخش خصوصی ایران برای تحقق خواسته ی همیشگی خود که همانا رهایی اقتصاد از دست دولت و تحقق اقتصاد خصوصی است بیش از هر چیز نیازمند برخورداری از تشکل های تأثیرگذار، مقتدر، حرفه ای، صاحب دانش و دارای توان آینده نگری و آینده …

توضیحات بیشتر »