درباره ماهنامه صنعت هوشمند

درباره صنعت هوشمند

تاریخچه نشریه

با توجه به اهمیت آشنایی با صنعت اتوماسیون، هیأت مؤسس انجمن در جهت آشنایی بیشتر صنایع مختلف با صنعت اتوماسیون و تقویت بنیه علمی و پژوهشی این شاخه از صنعت و شناساندن ظرفیت های موجود در آن از طریق اطلاع رسانی، نسبت به انتشار خبرنامه انجمن اقدام نمود که این کار سرآغاز تلاش در جهت انتشار ماهنامه ای خبری – آموزشی با نام «صنعت هوشمند» به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه اتوماسیون صنعتی، کنترل و ابزار دقیق بود.

مهر ماه سال ۷۶ زمانی بود که مجوز نشریه صنعت هوشمند از جانب هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید. فروردین ۷۷ آغاز اولین بهار نشریه «صنعت هوشمند» بود و اکنون پس از پشت سر گذاشتن ۱۹ بهار، هر ماه منتشر شده و از طریق اطلاع رسانی مناسب و در خور صنعتگران و جامعه علمی کشور، دستیابی به جایگاه پر خواننده ترین نشریه تخصصی اتوماسیون صنعتی کشور را سرلوحه اهداف خود دارد.

تیم ماهنامه

صنعت هوشمند با افتخار اعلام می کنیم دارای تیم بسیار قوی می باشد

null

جناب آقای ...

توضیحات تکملی
توضیحات تکملی
توضیحات تکملی

null

جناب آقای ...

توضیحات تکملی
توضیحات تکملی
توضیحات تکملی

null

جناب آقای ...

توضیحات تکملی
توضیحات تکملی
توضیحات تکملی